שאלות

שאלות

הרבה שאלות עולות אחרי פגישה חשאית בת-שלוש שעות של שר החוץ האמריקני פאוול אצל יאסר ערפאת הנצור במפקדתו.

אחת מהן היא זו: באם פאוול יפרסם בעתיד ספר "שעותי עם רוצח"?

עוד אחת: האם מישהו מהנרצחים ישתתף בקבלת התמלוגים?

ואולי: האם יהיה סרט? מי יהיה הגיבור? מי ינצח?

נתונים נוספים