הפצצה והמחט

הפצצה והמחט

בתרבות זמננו נראה לעתים שהרבה יותר קשה לחפש ולמצוא פצצת אטום בערימת של שחת מאשר סתם מחט...

נתונים נוספים