עדיפות

עדיפות

כל מטורף מזויין יכול להיות תינוק שנשבה שכלל איננו אשם במעשיו אך אין זה מעלה או מוריד לגבי מחוייבותך המוסרית – וזו מקדימה את דאגתך ליקר לך לחינוכו ושיקומו.

נתונים נוספים