חיים וצדק

חיים וצדק

שודד איים עלי באקדח ואמר שאם אתן לו חלק ניכר מרכושי הוא יאפשר לי שלום בר-קיימא עד כדי כך שלא אראה אותו יותר בחיי.

אמרתי לו שאינני מסכים כי זה מבחינתי "ייהרג ובל יעבור" והוא התפלא על קיצוניותי.

"אתה לא רוצה לחיות?" שאל.

"זהו בדיוק," אמרתי "אני רוצה לחיות ואני יודע שאם אתן לך משהו שלא מגיע לך חיי לא יהיו חיים. נכון, אתה מציע לא להרוג אותי אבל זה לא יתן לי חיים. מכיוון שאצלי חיים זה גם צדק וכל הסכם עימך יהיה לא צודק לא יהיו לי באמת חיים."

נתונים נוספים