אז ועכשיו, שם וכאן

אז ועכשיו, שם וכאן

לפני פחות ממאתיים שנה היו אנשי המערב האמריקני עסוקים עדיין במה שהיום קוראים השמאלנים הישראלים התנחלויות וכיבוש שזה, פחות או יותר, מה שאנשי ההתיישבות העובדת לפני פחות ממאה שנה קראו הפרחת השממה. ומעניין – בהקשר של יחס זה – לחשוב על הדרך שבה יגיבו האמריקנים אם האינדיאנים שלהם יפעילו היום כלפי האזרח האמריקני את האלימות שהערבים מפעילים היום כלפינו באותה טענה-תלונה, כלומר שהאבות המתיישבים של האמריקנים במערב גזלו מהם את אדמתם.

נתונים נוספים