כרעי התרנגולת של הרצון הטוב

כרעי התרנגולת של הרצון הטוב

שיפוט לפי הקנקן ולא לפי מה שיש בו נפוץ הרבה יותר ממה שחושבים גם מבלי שנערב כוונות רעות. משמעות האמירה הידועה לגבי הכוונות הטובות המרצפות את הדרך לגיהנום מתייחסת בדיוק לכך שרבים הם אלה שעל אף מלוא הרצון הטוב שיש להם אין הם יודעים איך ליישמו במציאות; למשל, לא בכל פעם שבני אדם אומרים סליחה הם באמת מתכוונים לכך – ואין הדבר אומר בהכרח שהכוונה רעה, אלא שרבים הם בני האדם שאינם יודעים מה היחס בין כוונה לרצון ולפיכך, פעמים רבות, הם רק חושבים שהם מתכוונים למשהו אך אין הם חפצים בו באמת, כי הם אינם יודעים ליישמו במציאות.

נתונים נוספים