גדילה

גדילה

אדם שבין גיל 20 ל40 יולד בין 5 ל 10 ילדים ובין גיל 40 ל60 מקבל בין 50 ל100 נכדים איננו זקוק להמחשה גדולה מזו כדי לתפוס את העוצמה היסודית שקיימת בטבע קיום החי כשלעצמו ובכל היבטי הגדילה שקיימים בטבע העולם שבו אנו חיים.

נתונים נוספים