כלכלה חושפנית

כלכלה חושפנית

בשנת 1948, מיד לאחר הכרזת הקמת מדינת ישראל, החלו צבאות מדינות ערב לנוע לכיוון המדינה החדשה כשלרשותם טנקים, תותחים ומטוסים, ביחד עם כוח רגלי עדיף על זה של ישראל עשרות מונים מבחינה מספרית.

בעוד שאיש אינו מערער על האמת העובדתית הזו איש גם אינו מעלה את השאלה איך הצטיידו מצרים, סוריה ןשאר בנות בריתן בנשק רב כל כך או, במלים אחרות, מיהו זה, מבין מדינות המערב, שסיפק להן את הנשק הכבד שייצר?

למעשה, צריכה להישאל בכל הקשר מלחמתי שאלה זו, שיש בה כדי להאיר את דרך החשיבה של מדינות המייצרות נשק - ושיצרנות הנשק הזו חושפת, במיוחד באמצעות הדרך שבה הם מחליטים למכור אותו – את אמונתם המוסרית.

נתונים נוספים