1 ו א 8 זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
בין ידיעה לזכויות נכתב על ידי ohad kamin 478
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 490
שוד במעטה של אנושיות נכתב על ידי ohad kamin 493
רכישת זכות נכתב על ידי ohad kamin 535
מושג הזכות נכתב על ידי ohad kamin 509
מוסכמת הזכויות נכתב על ידי ohad kamin 431
זכויותי נכתב על ידי ohad kamin 498
זכויות שקריות כאמצעי פוליטי נכתב על ידי ohad kamin 519
זכויות של חומר נכתב על ידי ohad kamin 503
זכויות וייצוגיות נכתב על ידי ohad kamin 569

נתונים נוספים