1 ו א 8 זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
בין ידיעה לזכויות נכתב על ידי ohad kamin 442
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 447
שוד במעטה של אנושיות נכתב על ידי ohad kamin 450
רכישת זכות נכתב על ידי ohad kamin 501
מושג הזכות נכתב על ידי ohad kamin 469
מוסכמת הזכויות נכתב על ידי ohad kamin 394
זכויותי נכתב על ידי ohad kamin 463
זכויות שקריות כאמצעי פוליטי נכתב על ידי ohad kamin 478
זכויות של חומר נכתב על ידי ohad kamin 464
זכויות וייצוגיות נכתב על ידי ohad kamin 534

נתונים נוספים