1 ו א 8 זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
בין ידיעה לזכויות נכתב על ידי ohad kamin 560
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 554
שוד במעטה של אנושיות נכתב על ידי ohad kamin 560
רכישת זכות נכתב על ידי ohad kamin 598
מושג הזכות נכתב על ידי ohad kamin 594
מוסכמת הזכויות נכתב על ידי ohad kamin 495
זכויותי נכתב על ידי ohad kamin 560
זכויות שקריות כאמצעי פוליטי נכתב על ידי ohad kamin 584
זכויות של חומר נכתב על ידי ohad kamin 580
זכויות וייצוגיות נכתב על ידי ohad kamin 628

נתונים נוספים