4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 607
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 671
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 613
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 530
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 580
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 673
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 660
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 553
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 716
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 659

נתונים נוספים