4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 360
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 401
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 368
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 308
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 317
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 417
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 403
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 309
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 415
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 407

נתונים נוספים