4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 512
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 567
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 522
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 445
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 475
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 577
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 554
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 456
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 601
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 556

נתונים נוספים