4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 583
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 641
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 590
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 505
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 551
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 647
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 631
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 530
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 691
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 628

נתונים נוספים