4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 399
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 447
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 416
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 349
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 359
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 457
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 449
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 355
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 467
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 449

נתונים נוספים