4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 350
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 386
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 357
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 300
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 306
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 404
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 371
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 299
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 403
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 390

נתונים נוספים