4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 395
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 443
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 412
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 346
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 356
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 452
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 443
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 352
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 462
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 443

נתונים נוספים