4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 487
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 536
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 496
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 420
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 445
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 547
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 528
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 434
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 568
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 530

נתונים נוספים