4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 626
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 689
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 629
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 550
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 603
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 692
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 679
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 571
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 737
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 682

נתונים נוספים