4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 392
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 436
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 409
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 343
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 351
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 450
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 438
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 349
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 458
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 439

נתונים נוספים