4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 385
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 430
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 405
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 335
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 344
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 444
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 435
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 342
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 449
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 435

נתונים נוספים