4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 434
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 478
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 448
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 376
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 392
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 488
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 482
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 383
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 509
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 480

נתונים נוספים