4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 550
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 607
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 557
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 467
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 513
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 616
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 590
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 496
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 648
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 595

נתונים נוספים