4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 372
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 415
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 385
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 319
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 325
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 428
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 422
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 324
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 428
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 418

נתונים נוספים