4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 469
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 513
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 480
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 405
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 426
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 524
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 512
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 416
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 543
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 512

נתונים נוספים