4 א אסתטיקה

מאמרים וכתבים הקשורים לארגון "אסתטיקה", העוסק בביקורת של מצבה השלילי של תרבות האמנות בישראל, הנשלטת על ידי גורמים ומגמות רעיוניים ופוליטיים שמזיקים לעוסקים באמנות, לציבור צרכני האמנות, ולדורות העתיד של האומה.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הזכות לטעות נכתב על ידי ohad kamin 656
אסתטיקה ריקנית נכתב על ידי ohad kamin 718
תלונה לקופ"ח על אמנות רעה נכתב על ידי ohad kamin 656
נצחון הברברים נכתב על ידי ohad kamin 576
אסתטיקה לא רציונלית נכתב על ידי ohad kamin 628
תרמית צודקת? נכתב על ידי ohad kamin 720
קלאסיקה בסימן אינפלציה נכתב על ידי ohad kamin 704
פשע ממסדי נכתב על ידי ohad kamin 598
ניהיליזם בן ימינו נכתב על ידי ohad kamin 773
ממסד הסובייקטיביזם האסתטי נכתב על ידי ohad kamin 706

נתונים נוספים