הוכחה

הוכחה

האם זה שאדם במצב כלכלי ירוד הוא הוכחה להפסדו? לא בהכרח. אם – במיוחד בימינו - הוא הוכחה למשהו, יהיה זה לרוב נסיונו להתקיים ביושר בתנאיה של חברה לא מוסרית.

נתונים נוספים