ממשלה של חכמים

ממשלה של חכמים

הערבים נוהגים לקרוא לממשלה "חוכומה". כנראה שיש בכך משום קשר לרעיון עתיק הקושר בין שלטון לחוכמה. הגיוני, לא?

נראה שכדאי לשאוף לכך שהממשל יהיה חכם. אבל איך עושים את זה?

סביר שעלינו להגיע למצב שבו תהיה לכל אזרח אפשרות לגשת לבדוק את דיוני הכנסת, לבדוק את כל ההצבעות ולקבל בכתב את כל הטיעונים של הח"כים לגבי הסיבות להצבעותיהם המסויימות. לאחר מכן ניתן יהיה להשתמש בחומר זה כדי לבדוק עד כמה הטיעונים הם רציונליים, כלומר מושכלים, שייכים לנושא ולוגיים.

לאחר מכן ולאור זה ניתן יהיה להזין את החומר שנצטבר למערכת בדיקה וזו תבחן את מעמדם של הח"כים מבחינה אינטלקטואלית ותעביר דו"ח מדוייק על מצבו הפרטי של כל נבחר ציבור שיושב בממשלה ובכנסת באופן קבוע לידיעת הציבור. פעולה מסוג זה תעלה לאין שיעור את מידת החוכמה המעשית שתעמוד לרשות הציבור.

לא פחות מכך יהיה בכך משום מתן אפשרות לציבור לעמוד על המידה שבה אחראי כל בכיר ציבור לבעיות, כשלונות ונזקים שאירעו בגינו, במיוחד אם סוג כזה של מידע יהיה קביל מאוחר יותר בבתי המשפט של המדינה.

נתונים נוספים