מה קובעת הממשלה?

מה קובעת הממשלה?

הטעות של רבים מבני העם היושב כאן, שבה מחזיקים גם בכירי ציבור רבים בכנסת ובממשלה, היא המחשבה שהממשלה קובעת. הממשלה איננה קובעת אלא מה שהציבור חושב או, יותר מדוייק, חש. הממשלה פועלת עפ"י מה שהציבור חש ולמעשה, הדרך שבה ניתן להשפיע על תחושת הציבור היא הדרך הקצרה להבאת הממשלה לפעולה כלשהי. נסיון להפעיל את הממשלה עפ"י צדק, הגיון ודין ודברים הוא נסיון לתת לחמור סלט-ירקות. הממשלה היא חמורו של הציבור והחמור הזה מצפה מהציבור לנהוג בו. המנהלים שבממשלה, אלה שאחראים על משרדיה השונים, אינם מנהיגים. כמו חמור מדופלם, המנהלים הממונים לטפל בענינים הטכניים מאמינים בעצמם לתקשורת שבעצמה איננה אלא מאמינה למה שקובעת הממשלה – שבמקרה הטוב מנסה לעצב את סלט הירקות.

נתונים נוספים