סופה של ברקים

סופה של ברקים

בימים האחרונים היכו שריפות ענק את קולורדו שבארה"ב וגרמו למקום נזקי ענק שהביאו את הנשיא אובאמה להכריז על האיזור כ"מוכה אסון".

בתקשורת נמסר כי לפחות את אחת מהשריפות הגדולות בקולורדו הצית ברק. אף כי נראה הדבר לרוב בני האדם כחסר משמעות מעשית, אין ספק כי יש בין יודעי הח"ן שבינינו כאלה הרואים קשר בין שמו של פגע הטבע שגרם לשריפה לבין שמו הפרטי של הנשיא האמריקני.

במצב הקיים, שבו לא רק ההגיון איננו תומך בהיות משמעות מדעית-מעשית כלשהי לקשר זה, אלא שיש גם מגבלה בעצם הצורך להבין את הלשון העברית כדי להבין קשר כזה. לפיכך יכולים לראות אפשרות של משמעות כלשהי בהקשר זה רק דוברי עברית – אלא אם כן יימצא בסביבתם מי שיסב את תשומת לבם לדבר.

בהקשר האמריקני למשל, די בקיומה של כוכבת פופ כמו מדונה, אשר הפכה את עצמה (בכוונה או שלא בכוונה) לשליחת מדע הקבלה בתרבותה. בהתחשב בכך שאחת מתרומותיה של הגברת היא הסבת תשומת לבו של האדם הפשוט לרעיונות קבליים כמו היות האותיות, המלים והלשון חלק ממכלול הקשור לצורה שבה הדברים פועלים בעולמנו, קשה להעריך את מלוא העוצמה המצטברת של השפעתה בנושא זה.

כי לא ניתן להתעלם מכך שיש לידיעת הקשר בין המשמעות בעברית של שמו הפרטי של הנשיא לבין הנזק שנגרם לאזרחי המדינה שתחת נשיאותו כתוצאה מפגעי הטבע משמעות מעשית אמיתית – במיוחד בתחום הפוליטיקה; משמעות זו שייכת למה שמבחינה מדעית ניתן לכנות ה"אפקט הפסיכולוגי"; בעולם הפוליטי של היום לוקחים את הפסיכולוגיה של ההמון ברצינות רבה, ובהקשרים מסויימים, פוליטיים במיוחד, דבר זה ניתן להימדד כמהות מציאותית אובייקטיבית, שכן רבים הם בני האדם שאף אם אינם משליכים את יהבם על "צירופי מקרים", אין הם פוסלים אותם על הסף.

מבחינה זו נמדדים הדברים על ידי אנשי מעשה לא באור השאלה האם יש להם יסוד מדעי אמיתי אלא באור השאלה כמה בני אדם מאמינים בהם, שכן בעולם הדמוקרטי הכמות היא האיכות. דוגמה מובהקת לכך קיימת באמונות טפלות במהויות כמו "הסכם שלום", "צדק חברתי" או "מדינה פסטינית", הנפוצות בציבור בלי קשר להיעדר בסיס תבוני או עובדתי.

בהקשר של תרבות אי-תבונית כמו זו שלנו יכול צליל של שם – וקל וחומר תכנו – להיות כל המשקל הנחוץ לציבור הבוחרים כדי להחליט במי לתמוך. וסביר שדבר זה נכון במיוחד בישראל, שבעורקיה זורמים שמותיהם של ברקים ידועים כמו שר הבטחון הנוכחי או אב בית המשפט העליון לשעבר, שרבים הם האזרחים שסובלים מן השריפות שהציתו.

במקום כמו מדינת ישראל, שהממשל בה רגיש כל כך לאמונותיהם של הבוחרים, אין צורך בהוכחה מדעית ממסדית כדי שהנבחר ייקח בחשבון את אמונתם של הבוחרים בכך שאדם כמו אריק שרון נמצא בעיצומו של עונש משמיים שהוטל עליו על מעלליו. בהקשר זה אין הפוליטיקאי הישראלי זקוק להוכחות מדעיות כדי להבין שחבירה פוליטית ל"לוזרים" לא תועיל לו בדרכו, וכי רק מהלכים מתוחכמים המבוססים על כוח הזרוע יצליחו להסוות בישראל את כוחו האמיתי של הרוב ולסתום את פיו, כפי שעושים בינתיים אלה המעניקים לברקים המקומיים כוח שמבוסס כולו על אמונה טפלה של מיעוט אלים.

נתונים נוספים