הזכות ליחס

הזכות ליחס

על מה מבוססת זכותם של החכמים לומר לך מה כדאי לך לעשות? – על הידע שבידם. אך גם עם כל הידע הנכון שבעולם אין להם זכות לכפות אותך. אם אלוהים מאפשר לך בחירה ורואה את רצונך ככבודך – קל וחומר שעל כל אדם אחר לציית לרצונך, לכבודך – ולבחירתך – ויחס כזה אתה אמור לקבל מידי האדם הגדול ביותר גם אם אתה קטן מאד.

נתונים נוספים