תפקידה של ממשלה

 

תפקידה של ממשלה

מי יודע לכמה זמן ועבודה נצטרך עד שיטמיעו אזרחי ישראל את הרעיון שהממשלה אינה אמורה לעזור להם בבעיותיהם אלא פשוט לא להפריע להם בחייהם?

נתונים נוספים