למה פרקו את הפלמ"ח?

למה פרקו את הפלמ"ח?

בישראל, פירוק הפלמ"ח וחוק גיוס החובה השלימו זה את זה: שניהם אישרו את קיום הכפיה כעקרון שבא לתפוש בחברה את מקומה של רוח ההתנדבות. כשבא צה"ל שחייליו חייבים לשרת בו במקום הפלמ"ח שחבריו היו מתנדבים, היתה בכך בבת אחת החלפה של כל המחתרות שהיו קיימות לפני קום המדינה, שכל חבריהן היו מתנדבים. בהחלפה זו אבדן לישראל יתרון המוסריות של צבא שמבוסס על בחירה חופשית ובמקום זה, בשמו של פרגמטיזם "ריאליסטי", בא ארגון חדש של כוח, המכוון כנגד רוח האנושיות הנאצלה, המבטא את הרצון העצמי של היחיד כיסוד להתפתחות חברתית. כך, למעשה, נכנס צה"ל ברגל גסה לדרוס את זכויות היחיד בישראל כבר מהקמתה.

נתונים נוספים