במלחמה למען זכויות האדם

במלחמה למען זכויות האדם

בתקשורת נמסר כי עצומה כלל-יהודית נגד פגיעה בזכויות האדם בסין התפרסמה בעולם. יתכן שמדובר בצעד חשוב בדרך שתעלה את הרעיון היהודי על מסלול החירות האנושית, שבו החל כבר כשיצא ממצרים.

כפי שיש לקוות שתנופת המלחמה נגד פגיעה בזכויות האדם תתפשט בעולם כולו ולא תיפסק עד שתגיע גם לישראל, הגיע הזמן שתתפרסם גם העובדה כי המסורת היהודית אוצרת בתוכה, במשך כל ההסטוריה הארוכה של קיומה, את רעיונות הצדק ובכלל זה את מעמדן של זכויות האדם במסורת היהדות, אשר כיבדה משחר קיומה את ערכי החיים, החופש והקנין.

יתכן והדבר יאיץ את מודעותם של כל אשר זכויות האדם יקרות ללבם, לעובדה שבניגוד למתקפות האנטישמיות ההסטוריות, אשר מוקיעות את היהדות הדתית כפושעת, דווקא היא האוחזת, פוטנציאלית ומעשית, בתשתית הנחוצה לקידום מעמדן בעולם.

נתונים נוספים