מה הגבול?

מה הגבול?

בפברואר שנת 1997 אישר בית משפט בישראל לבית חולים לנתח אשה בניגוד לרצונה וניתוח זה הציל את חייה (לפחות כך נמסר בתקשורת). זוהי נקודת משבר מוסרית חמורה שמשמעותה שיש לגוף חיצוני זכות גדולה יותר על גופו של אדם מאשר לו עצמו.

אחת הסיבות שבגללן, כנראה, לא התרגש איש בישראל יותר מדי למשמע הדבר, היא שממילא נוהג השלטון של ישראל באזרחיה כאילו הם שייכים לו (ראה, למשל, פקודת גיוס החובה).

מי יודע אילו השלכות שטניות עוד תהיינה לאירוע זה ומי בכלל יכול לשים לו גבול או קץ אך ברור מה הדבר אומר לגבי מצבה המדורדר של החברה והאיכות הנמוכה של מעמד זכויות האדם בה.

נתונים נוספים