שלטון החוק

שלטון החוק

הנאצים הלכו עד הסוף בשימוש בחוק לצרכי פשע כל פשע, ובראשם שעבוד האדם. כדאי לחשוב על כך בכל פעם שקוראים לכיבוד שלטון החוק בכל מחיר.

נתונים נוספים