שיפוטיות

שיפוטיות

אם נותנים לך לשפוט מאה אנשים בבת-אחת ואתה מגיע למסקנה שזה מעל לכוחו של אדם, הבעיה היא שלך כי הסכמת למשימה בלתי אפשרית מסוג זה – ואתה עשית זאת כאשר הסכמת לחיות בחברה שבה מדי יום שופטים אלפי אלפים מאות מליוני בני אדם באמצעות חוקים דרקוניים בהנחה שהם מסוגלים...

נתונים נוספים