מנהיגינו?

מנהיגינו?

כמו ילדים שאינם יודעים את ההבדל בין חיה מסוכנת לכזו שאיננה ומשתעשעים עם נחשים ארסיים, משחקים מנהלינו בעלי הדעה המשובשת במאבק למעננו, כשאלה וגם אלה אינם משיגים את ההגנה על זכויותינו אלא רק את שקיעתנו עמוק ועמוק יותר לביצת הכפייתיות הריכוזית הממלאת את חיינו בעומס גדל והולך של תביעה לרשיונות בשמו של פיקוח למעננו ושל חדירה מעמיקה והולכת לנבכי חיינו עד כדי בלימתם.

נתונים נוספים