אמנות הקולנוע ומקומו של הנטורליזם

 

אמנות הקולנוע ומקומו של הנטורליזם

 

אמנות בכלל וסרטים בפרט אינם ערוכים לטפל במודל יחיד של צורך אנושי מסויים אלא בכל מה שקרוי צרכים אנושיים. לכן, אמנות הקולנוע היא מכלול של היצעים לבעיות האנוש השונות ביחד עם אלטרנטיבות, מחשבות והצעות לכיווני דרך.

בחברה שיש בה חולים יש מקום לרופאים, לתרופות ולמדע המחלות - כך הוא גם באמנות וכך הוא גם בקולנוע. יש מקום לסרטים המצביעים על מחלות ולכאלה המראים את התרופה או, לפחות, מציעים לה דרך.

על כן גם אם האמנות הנטורליסטית אמנם איננה מציעה לנו את הדרך השלימה ניתן להיעזר בה בכדי לערוך תצפית על מחלות כשלב הראשון לפני פתרונן.

הבעייתיות שבאמנות הנטורליסטית נעוצה בהיבט הפילוסופי שלה, ברעיון היסוד אשר איננו רק אומר שיש במציאות בעיות אלא שאומר שכל מה שיש הן בעיות – ובעיקר שהאדם איננו יכול להשתחרר מהם.

לכן, על הרומנטיציסט הצופה באמנות נטורליסטית, לדעת להפריד בין אבני הבנין לבין המסקנות וכיווני הדרך. עליו לדעת לקבל את הזיהויים הנכונים של טבע המציאות המוגשים לו בכמויות גדולות על ידי האמנים הנטורליסטיים באותה מידה שבה הוא מקבל אמיתות אודות המציאות גם אם הן נתגלו על ידי אנשים שליליים או בתנאים שליליים. אך עליו לדעת להבחין בין עובדות המוצגות כאילו הן מייצגות כלל מטפיסי לבין עובדות לא נעימות המעידות על התרחשויות מסויימות במציאות. משמעותה של פעולה זו, במובן זה, היא הפרדת עיסקאות חבילה וניפוי החיובי מתוך השלילי.

את העובדות, במידה והן מוצגות נכון, ניתן לראות כחלק החיובי שקיים ביצירות נטורליסטיות. מנקודת מבט זו ניתן להתייחס אל הנטורליזם כאל ספק חומר עובדתי בעל ערך פוטנציאלי, משל מישהו בנה בית גרוע מחמרים טובים ואף אם על הבית להיהרס, מאפשרים החמרים שימוש טוב בהקשר אחר.

על החווה הרציונלי לדעת לעמוד על המשמר, ולדעת לדחות מסקנות לא לוגיות או הכוונות לפעולות לא מוסריות, מכיוון שזו נקודת התורפה של פילוסופיה לא נכונה ושל תוצריה האמנותיים. מכיוון שבאמנות אנו מקבלים יצירות מוגמרות שיש בהן היבטים וחלקים שונים ורבים, הרי אנו יכולים להנות או לאשר הנאה חלקית על יסוד הרעיון שלעיל; במוסיקה, למשל, אנו יכולים להעריך ולהנות מנושא טוב אף אם הוא אינו מעובד כהלכה, או מעיבוד יפה שאיננו מלווה בנעימה טובה.

במיוחד באמנות הקולנוע, האמנות המורכבת ביותר, אנו יכולים להנות מדברים רבים שיכולים להיות חלקים טובים של סרט רע: צילום, משחק, מוסיקה, עלילה, ביטויים, דמויות ועוד. בכל אלה שומה עלינו להגדיר את מקומה של הערכתנו בהקשר הנכון, כלומר לקבוע באם היא מתייחסת אל החלק או אל השלם – ובמיוחד כשמדובר באמנות נטורליסטית, לדעת להבחין בין מידע נכון אודות המציאות, לבין הפרשנות הנטורליסטית המוטעית בכלליותה.

ויתכן שהסיבה הראשית לסכנת הפרשנות הנטורליסטית בקולנוע דווקא טמונה בעובדת היות הסרט אמנות מצולמת וככזו נשענת, בנקודת המוצא שלה על עובדות העולם הנצפה.

נתונים נוספים