דרך תודעה אנושית לא מושגית

 

דרך תודעה אנושית לא מושגית

 

בקולנוע ניתן לראות איך מתבצע תהליך של נצחון באמצעות מוסכמה בימאית מקובלת היום בצורה הבאה: מראים את פניהם של האנשים המשדרות שרעיון מסוים עולה בהם והם משנים את הרעיונות שלהם, כשתוך כדי כך מושמעת מוסיקה אשר מתגברת וממחישה את הרגשות שלהם.

אלה הם התומכים היסודיים של ההתפתחות העלילתית. זהו גם היחס בין המושגי ללא מושגי אף שהמושגיות, במקרה זה, מיוצגת על ידי תמליל כלשהו שלעתים קרובות איננו אמירה ישירה של הנושא אלא שירית באפייה.

הידיעה הראשית מתקבלת, כמו במציאות, באופן שיסודו מטפיסי-מופשט שמסומל על ידי המוסיקה - ומבנהו המסוים הוא האירוע בנפש אדם מסוים, כי הנפש מהווה את המהות המורכבת המסוימת שרק בה יכולה להתבצע הפעולה הזו באופן שלם.

כך ממחישה האמנות את הרעיון שהאדם מבין את המציאות באמצעות דגם שהוא אנושי מחד ולא-מושגי מאידך. זוהי גם אמירה שהידיעה וההתרחשות הנפשית היסודית אינן מושגיות בכללותן אלא במסגרת המתאר השלדית שלהן בלבד, כמו כל חי.

נתונים נוספים