משהו אישי

 

משהו אישי

 

בסרט "הסנדק" 3 קופולה שב לאופרה וקמרון, ביצירתו "המחסל", לוקח בחשבון את תגובת הקהל לתמונות בסרט ובכך משחזר את פעולת שכספיר בתיאטרון. בכך, כל אחד מהם מחדש, בדרכו המיוחדת, את הקשר הבלתי אמצעי, החי, עם הקהל. הקשר מחודש עם דבר חי, עם האנשים ולא עם המכונות ולא דרך המכונות בלבד.

אחת משאיפות האמנים היוצרים בתחום הקולנוע במיוחד הוא להגיע לנגיעה אישית עד כמה שיותר בקהל. למעשה, להצליח בכך בהכפלה של המוני צופים.

הביטוי הנפוץ בסרטי הגנגסטרים "זה לא משהו אישי. זה עסקים." הוא בעל משמעות כפולה שכל אחת מהן מייצג משהו שלילי; זהו ביטוי של חברה שבה אדם מסוגל לפעול כלפי אדם אחר בדרך פעולה שלו, אישית, איננה נראית ראויה אך הוא עדיין מעוניין לעשות זאת כי הוא משרת מטרה שאינה שלו. או, לחליפין, כשמישהו מנסה להסביר לאדם מסויים כי יחסו השלילי אליו איננו משהו שהוא עושה לו מסיבה אישית, אלא מסיבה אחרת, כללית יותר, שאין לו שליטה עליה - כל אלה הן צורות של "לא משהו אישי" במציאות שלמעשה יש בה רק דברים אישיים ופעולות אדם על אדם אחר הן רק אישיות ולוקחות בחשבון רק אישיות.

בסרט כמו אחד מאלה שלעיל מתבצע דיון על שאלות כמו "מהו אנושי?" ו"מדוע אסור להרוג אדם?" נשאלת כשאלת מפתח שתשובה עליה נענית בחלל. היא מופנית על ידי רובוט לכיוון אחד ממשתתפי הסרט, אך למעשה היא מופנית לעבר הקהל, שנתבע לספק לה תשובה.

למעשה, פועל בכך הסרט כפניה אישית אל כל אחד מן הצופים.

זהו צעד משמעותי במטרה לפתח את הפנייה אל הקהל, את המשא והמתן עימו, שיש בו כדי לפתוח דרך שבשיאה, אולי, תתבצע העלאה של "המחסל", או "הסנדק" לדרגה של עימות אמנותי-פילוסופי עם הקהל.

אולי, כפי שהפך תקליט ה"חומה" של להקת פינק פלויד, בשל הפופולריות הרבה שלו, למופע חי, ותרם בכך גם להעלאת המודעות לפוליטיקה הכרוכה בפרשת חומת ברלין, שלידה התבצע, יראה הציבור בעתיד יותר ויותר פעולות שבהן יבוא לידי ביטוי תהליך של היזון חוזר בין יצירות אמנות לקהל, כפי שהדבר בא לידי ביטוי באולמות הקולנוע, ואף למעלה מזה.

אולי בעתיד, עם השתפרות היכולת הטכנולוגית, תהפוך היצירה האמנותית לאירוע דינמי שיערב דיון ערכי בנושאיה של היצירה. דבר זה יקדם את החוייה האמנותית העתידה להיות, עבור כל המעורבים בה, "משהו אישי" ביותר.

נתונים נוספים