ניגוד ערכים

ניגוד ערכים

 

אחד מההיבטים של הקולנוע עוסק בהבדל – שלעתים מגיע עד כדי ניגוד – בין ערכי העולם הישן לחדש. במובן זה ניתן אף לראות את הקולנוע כאמנות שמבטאת את העולם החדש, כי היא נוסדה במלוא תפארתה בהקשר משאבי וטכנולוגי של העולם החדש: אמריקה. במובן זה ההבדל בין האקדח של המערב הפרוע והרובה של המזרח הקרוב – שהוא ההבדל בין האקדח של רינגו והרובה של חסן – הוא גם ההבדל בין היחיד הפועל למען ענינו הפרטי לבין זה שמניח את עצמו לפעול בשירות הקבוצה שאותה הוא מעריך כחשובה ממנו.

איך הפכו המדינות העשירות למדינות עשירות? זוהי השאלה שלמעשה התשובה עליה ניתנת באמצעות ההיבט ההסטורי של המערבונים, כמייצגים תקופה של חלוציות וחופש, שבה ביטא היחיד את הקידמה וההתפתחות היחידאיים. אלה היסודות של מה שעשה את אמריקה לבעלת הכוח שהיא בעולם של היום.

דבר זה גם מהווה, לפחות בחלקו, את ההסבר לעובדה שהעולם המנוגד לקפיטליזם האמריקאי – הקומוניזם המערבי – מנסה תמיד להוקיע את ארה"ב על ה"גזענות" שלה נגד השחורים, שהיא, במקרה הגרוע, שריד לימי השיעבוד שלהם באמריקה. הנסחפים לסוג זה של האשמת אמריקה בשיעבוד שוכחים כי במדינות אירופה הקומוניסטיות העבדות למדינה הוא מצבם של רוב בני האדם.

נתונים נוספים