צ'פלין ומוצרט

 

צ'פלין ומוצרט

 

מתוך התבוננות ביצירתו של צ'פלין "מסייה ורדו" ניתן לראות כי הוא הצליח ביצירתו למצוא את המיזוג המוצרטיאני שבין המשעשע לרציני. יצירתו הראשית, הדמות המפורסמת שלו, מהווה התגלמות המהות האנושית שיש בה את כל היסודות האנושיים החיוביים הכוללים רגשות נאצלים ורצון טוב ויחד עם זה את המחדלים והכשלונות הקורים בחייו של אדם זה. יצירתו של צ'פלין אינה מושלמת כשל מוצרט, כי שירתו של האדם הקטן, הפשוט, אשר רוצה רק להתקיים, היא, בכל זאת, רק צד אחד של המטבע האנושי וחסרה בה האצילות של היצרנות והיחידאיות האנושית אשר קיימת, למשל, בדמויות גיבורי יצירות אין ראנד.

"מסייה ורדו" דן, בין היתר, באמון שאנו נותנים באדם, בקריטריונים המוסריים של אמון כזה בחברת זמננו. בדרכו האמנותית המיוחדת חושף בפנינו צ'פלין את הצביעות החברתית אשר איננה מרשה ליחיד לעשות אפילו חלק קטן מן הפשעים שאדוני החברה מבצעים כענין שגרתי.

מסייה ורדו הוא אדם שהחליט ליישם כעסק פרטי את מה שאנשי הממשלה עושים באופן קבוע בממסד הציבורי; כמו איש שלטון לא מוסרי, הוא לוקח לעצמו את הזכות לחרוץ גורלות בני אדם לחיים ולמוות - והוא עושה זאת על פי אמות מידה מוסריות שמעמידות את פרנסת אשתו וילדו, אשר אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, מעל לכל.

בפעולתו קורא ורדו תגר על המוסר החברתי המצדיק סוג כזה של החלטות שנעשות על ידי עריצים יחידים על חייהם של מליונים באירופה של המאה ה20. מבחינה זו, לא רק שלא נס ליחו של הסרט מבחינת עצמתו האמנותית אלא שנושאיו חמורים היום לא פחות משהיו בעת בה נוצר וכך גם השאלות המוסריות החמורות שהעלה צ'פלין ביצירתו.

ביצירתו מנתח צ'פלין, בין היתר, את תוצאותיו הנפשיות של מהלך לא מוסרי זה שלוקח על עצמו אדם "רגיל". פעולה כמו שלו, שהוא מבצע כנגד טבעו האמיתי, על יסוד צרכים כלכליים ומתוך גישה פרגמטיסטית וציניות שאינם טבעיים לו, תביא את האדם לחויית חיים מנותקת שבה הוא יהפוך לשכחן, חסר ריכוז, מנותק רגשית מחד ומוכני מאידך. כך, דרך הצגתו של המחיר הנפשי שמשלם אדם כזה על מדיניותו, מציג לפנינו צ'פלין את אופי דמותם של שליטי חברתנו: הפוליטיקאים, בעלי ההון ואנשי השררה, אשר מנהלים את חיינו מתוך אימפוטנציה רגשית ואי יכולת לראות את המציאות נכוחה.

נגיעתו הכואבת והחודרת של צ'פלין בשאלות המוסר החמורות ביותר וערעורו המופגן על קדשי החברה - מוסדות השלטון, הנישואין והחוק - היו, ללא ספק, בין הסיבות שגרמו לירידת קרנו של צ'פלין כיוצר בעיני הביקורת החברתית ומה שגרם, בסופו של דבר, גם לסיום עבודתו של יוצר גדול זה.

נתונים נוספים