קולנוע ופיצול פילוסופי

 

קולנוע ופיצול פילוסופי

 

בתוך רשימת ההאשמות העצומה שנרשמה במאה ה20 כנגד בגידת האינטלקטואלים, יש למצוא מקום מיוחד לבגידתם באמנות ובתוכה מקום מיוחד לבגידה בצורה החדשה והמופלאה של האמנות: הקולנוע.

מעטים הם אלה שידעו להעריך את כוחה של אמנות זו ורוב אלה שנתנו דעתם עליה התנגדו לה ולחמו בה בעיקר בשל התפתחותה בנקודת השיא התרבותית והכלכלית של המערב: החוף המערבי של ארצות הברית של אמריקה, בשלהי המאה.

בשל אי הבנה, עיוותים, קנאה ושנאה במשך מאה שנים הצליחו הכוחות הרוחניים השליליים של העולם הישן לטשטש את משמעותה של התפתחות אמנות חדשה, המסוגלת להביא ערכים רבים יותר, במהירות וביעילות גדולים יותר, למספר גדול יותר של אנשים במכפלות איכות שעולות על כל מה שהיה בעולם לפני כן.

זה מכאיב לראות איך, כמו במערבון על חלוצים המגיעים אל הספר, מגיחים מיערות הפרא של אירופה הברברית שדי-אדם חמושים באלות ותוקעים אותן בגלגלי מרכבות השיירה הארוכה של היצירות האדירות שנעשו בהוליבוד על ידי מיטב היוצרים בשנות השלושים, הארבעים והחמישים, מתוך נסיון להסיע קדימה את התרבות ולהפיץ ערכים של יופי, טוב ואמת. היום, עם תחילת המאה ה21, ניתן לצפות ישירות בהרס הנורא של מאמצי ענק אלה, אשר התמוטטו בפני איל הנגח האינטלקטואלי האכזרי אשר פילג את הקהל והביא אותו להשתייך לאחד משני מחנות עוינים מבלי לתת להם אפשרות להתקשר זה עם זה: מחד אלה אשר רואים עצמם כ"יודעים" וכ"מבינים", אשר כבשו את תחום הביקורת האמנותית הקולנועית ומצאו לנכון לשבח את האסכולה הנטורליסטית של אמנות זו, ומאידך הקבוצה הגדולה יותר, שאליה שייכים אלה אשר נהנים מסרטי הקולנוע אך אינם רואים באמנות החדשה הזו יותר מאשר בידור ומוקד משיכה של המונים.

את ההרס משלימים היוצרים, המייצרים סרטי קולנוע המתמקדים ברוח או בגוף, בחומר או באידיאה ולעולם לא ממזגים בין השניים; כל אלה הביאו את הפוטנציאל העצום של האמנות החדשה אל שוקת שבורה של חרושת, שבה מייצרים לקהל יצירות שטחיות מבחינה ערכית אך משופעות בפעלולים טכניים. במונחים הסטוריים, זהו פיצול רומי מלא, אשר בו מעתיקים היבטים חיצוניים של מציאות ויוצרים יצירות האמנות אשר מתמקדות בשיחזור היבטי מציאות וטבע אך לא ביצירה מחדש, כפי שראוי הדבר להיות, של דרמה ערכית, המייצרת פתרונות חדשים לבעיות העומדות לפני האדם.

הצעדים הראשונים שנעשו בתחום האמנות בראשיתה מיצו את התכנים שהיו גלומים בכושר היוצר של ראשוני האמנים ואלה התאימו את כשרונותיהם לטכנולוגיה שסיפקה להם האמנות. בשלב הראשון ניצלו את הסרט האילם אמנים כצ'פלין שהטעינוהו בדרמות משמעותיות ובשלב השני נכנסו אל אפשרויות הקולנוע החדשות אמנים דרמטיים בתחומים שונים של האמנות, שהפכו את הראינוע לקולנוע והפיקו תיאטרון מצולם ומתוחכם שרבות בו יצירות המופת בעלות הערך הקלאסי. בינתיים, ממשיך להתפתח ההיבט הטכנולוגי של הקולנוע, מבלי ליצור חדשנות של ממש, בקנה המידה של הצעדים הקודמים. הצעד הבא עשוי להיות גיבושה של צורת אמנות חדשה, שתהנה מן היתרונות שהטכנולוגיה תרמה לה עד היום ותוסיף להן עומק אמנותי על ידי חידושים אומנותיים שיהיו מיוחדים לקולנוע. זו תהיה צורת האמנות העתידית, שתאיץ את האבולוציה הרוחנית של האנושות.

נתונים נוספים