קלאסיקה עכשווית

 

קלאסיקה עכשווית

 

היחס בין הסרט הקלאסי לחדש כמוהו כיחס בין המוסיקה הקלאסית לחדשה, בדומה ליחס בין התבוננות לראיה, שהוא, במוסיקה היחס בין שמיעה להאזנה.

אף כי בדרך כלל מייחסים למושג "קלאסי" גיל מתקדם, מדובר בעקרון ולא בגיל; למעשה, יש לשים לב, בהקשר זה, לעובדה ש"קלאסיות" איננה הגדרה של יושן אלא של עמידה בלתי כפופה להתיישנות. היא קיימת גם ביצירות שנוצרות היום, ביחס ישר לערך הקיים ביצירות אלה. היא פשוט קשה יותר לגילוי מאלה שהזמן הותיר חיות בשדה היצירה.

בזמן שחיי היצירות הישנות הן הוכחה ל"קלסיות" בעצם עובדת הישארן בתרבות, היצירות הקלאסיות החדשות עדיין לא הוכיחו את עצמן ככאלה במבחן הזמן. עם זאת, שימת הלב לפרטים נצחיים ולערכים אנושיים תמידיים, שלא ינוס ליחם, שהיא התגובה המתאימה מצד חווה האמנות לפעולת יוצרה, שהיא הסיבה לה, היא צורה לאתר ערכים קלאסיים אף ביצירות ההווה.

נתונים נוספים