תשובה לא נכונה, ארנולד

 

תשובה לא נכונה, ארנולד

על האובייקטיבי והסובייקטיבי בקולנוע בן זמננו

 

בסרט האחרון שבו הופיע שוורצנגר, פגיעה היקפית, הוא מגלם כבאי עירוני אמריקני היוצא למסע נקמה פרטי אחר טרוריסט דרום-אמריקני שפגע במשפחתו תוך כדי התנקשות פוליטית. בנקודת העימות המתבקשת ביניהם, שואל אותו הטרוריסט: "הרי שנינו מוכנים להרוג למען רעיון. אם כך, מה בעצם ההבדל בינינו?" והכבאי משיב לו: "בכך שאני אהרוג רק אותך!"

מחד, יש לציין לשבח את יוצרי הסרט שהחליטו להעלות על האקרנים בעיה כה עכשווית, והדגימו בכך עד כמה מנסים אנשי אמנות הקולנוע הטובה בימינו להביא את עצמם לאמירות משמעותיות באמצעות אמנותם רבת-העצמה. אך מאידך, דוקא מכיוון שסרט כמו זה מייצג שיא השקעה של עשייה קולנועית בת-מליונים, מעניין הדבר שהתשובה שנתן הכבאי לטרוריסט איננה מדוייקת ו/או מספיקה – ובכך חושפת את מערומיה המוסריים של החברה המערבית-אמריקנית כולה; המכסימום שיוצרי פגיעה היקפית הצליחו להגיע אליו בתשובתם לטרור הוא שההבדל בין הטרוריסט לאזרח הלוחם נגדו הוא בכך שהאזרח – בניגוד לטרוריסט - נוקט בחיסול נקודתי.

זוהי תעודת עניות עצומה לגבי יכולת התפישה הכוללת של אנשי הרוח העומדים בראש התרבות. בין אם יוצרי הסרט עשו מאמץ למצוא את אנשי המוסר המתאימים ובין אם לאו, משקפת תשובה זו של איש המשפחה האמריקנית את רמתו המוסרית והמחשבתית של האמריקני של היום – וחושפת את הסיבה למחדל הביצועי הקיים במערב לגבי בעיית הטרור: חוסר האפשרות להחליט בצורה חד-משמעית מי הצודק בסכסוך ולפעול למענו מתוך ידיעה ברורה לגבי היותו צודק.

פגיעה היקפית הוא אחד מתוך קבוצה של סרטים חשובים, העוסקים במציאות הפוליטית של העידן: בלק הוק דאון, משחקי ריגול, מאחורי הקוים ועוד. על אף איכויותיהם הגבוהות – טכנית ופילוסופית – הם לא מצאו את עצמם מתמודדים בתחרות הסרט הטוב ביותר על האוסקר – ולא במקרה: נפלאות התבונה, הסרט שזכה בו, מסמל, בעיני, את ההבדל העקרוני בין אמנות רלוונטית ואקטואלית – ולמעשה אובייקטיבית בעצם התייחסותה לעולם החיצון מתוך ביקורת והדרכה - לבין אמנות סובייקטיבית, "פסיכולוגית", המכוונת את הצופה אל פנימיותו של יחיד שהוא גאון וחולה-נפש בו בזמן. – ובאופן יוצא מן הכלל אני מרשה לעצמי לכתוב דברים אלה עוד לפני שצפיתי בסרט...

נתונים נוספים