אמריקן ביוטי

 

אמריקן ביוטי

 

בסרט "אמריקן ביוטי" מבוטאת בעייתיות יסודית שקיימת בחברה האמריקנית של היום, המתמקדת בצורת תפישת היופי על ידי האמריקני. בכך באה לידי ביטוי הבעיה הנטורליסטית, שכן הצגת מה שיש אינו מכוון את הצופה למה שיכול – או צריך – להיות.

עם זאת, בשמו של הסרט יש משום הכוונת יוצריו לרעיון שלרוב הוא קיים בפילוסופיה בכלל ובאסתטיקה בפרט בגדר של נושא, שמהווה בימינו קושיה: האובייקטיביות של היופי. בניסוח תכליתי תהיה זו: האם ניתן לומר שיש בנמצא יופי אובייקטיבי – ואם כן, איך ניתן למדוד אותו.

מכיוון שסרט קולנוע איננו דיון פילוסופי וגם איננו מתיימר להיות כזה, אין הסרט מכיל חומר כזה שיש בו כדי לסייע לנו מבחינה פילוסופית ישירה. אך מאידך, הוא מדגים את יכולתה של המחשה אמנותית בקירוב מי שחווה אמנות לנושא קשה מבחינה רעיונית. מבחינה זו עושה הסרט טוב כאשר הוא מציג את מה שעלול להיתפס כהיבט הסובייקטיבי של חוויית היופי, שבמונחים קולנועיים יכול להיקרא ה"ראשומון" של היופי, כלומר את העובדה שמה שייראה יפה לאנשים שונים יהיה שונה לגמרי.

וכך הוא מה שמתבטא בסרט עצמו, שבו בני אדם מעריכים יופי בצורה שונה זה מזה, ובמיוחד מכוון אותנו נושאו המוצהר של הסרט (כפי שניתן להבין משמו) לגישתה של הנערה שאנו רואים, אשר רואה את עצמה כלא-יפה ואת חברתה כיפה יותר ממנה, אף שתוך כדי הסרט מקבלים אנו, כצופים, הזדמנות לשינוי דעה הן מצידנו והן מצידה של הנערה עצמה.

סוג כזה של שינוי דעה ועמדה לגבי איכות אסתטית שנתפסת בחושים יכול לגרום לנו לשנות את הבנתנו לגבי מידת היותו של היופי תלוי בחושים או, במלים אחרות, לגבי היחס בין מראה החושים לבין הערכת יופי. מכיוון שקשר זה הוא בדיוק הדבר שאליו אנו מתייחסים כשחפצים אנו להגדיר את היחס בין אובייקטיביות וסובייקטיביות בפילוסופיה יש בדבר המובע ללא מלים בסרט כדי לקדם אותנו מבחינה מחשבתית לראיית החוויה האמנותית ככזו שיש בה אובייקטיביות, וביחד עם זה להבנה שמעמדו של היופי – אפילו כשהוא מתייחס לחושני - כפוף לתהליכים חשיבתיים או, לפחות, נפשיים.

ומבחינה זו אחד הדברים שניתן לציין בהם את הסרט היא שיש בו ערך חשוב: חומר למחשבה.

נתונים נוספים