מת לחיות

 

מת לחיות

 

ב"מת לחיות", פועל ברוס ויליס כדי לקלקל תכנית גאונית של טרוריסט בינלאומי. אין ספק שסרט זה ממצה את העיקרון של היחידאי האמריקני, אשר, במונחים של הפילוסופיה המציאותית, הוא מקור הפתרון, המעשה והתשובה לכל המזימות הקולקטיביסטיות.

יחיד זה נלחם בו בזמן – בהחלט בהתאמה לרעיונות אין ראנד – לא רק בכוחות עדיפים חומרית מחוץ אלא גם בכוחות ביורוקרטיים מבית, אשר אינם מגישים לו את התמיכה הנחוצה ואשר עליה שילם במיטב כספי משלם המסים שלו.

במובן אחרון זה ניתן לראות את הסרט – לפחות בהיבט זה שלו - כאילו מדובר בגרסה קולנועית של קטע מ"אטלס".

נתונים נוספים