פקודה לא חוקית

פקודה לא חוקית

בתוך שטח אויב בנוי - כשהוא וחייליו נמצאים תחת אש - צלפים ואזרחים, אלוף משנה טרי צ'יילדרס משתמש בחוקי הפתיחה באש על אוכלוסיה אזרחית, כשחייליו נמצאים תחת אש כבדה המגיעה מתוך ההמון. בסערת הקרב עליו להחליט על גורל לוחמיו, כשהכללים הרשמיים קובעים שאסור לירות על אזרחים. על ההחלטה שהוא מקבל הוא מוצא את עצמו עומד למשפט בעוון רצח.

במאי: וויליאם פרידקין. משחק: טומי לי ג'ונס, סמואל ג'קסון, בן קינגסלי

חוקי המשחק

בישראל של ימינו מוצאים עצמם מנהיגים וחיילים נאלצים להתעמת עם סוגיות מוסריות שעולות בהקשר של מצבי קרב ומלחמה. פעמים רבות צריך החייל היחיד לקבל החלטות שיש בהן כדי לעלות בחיי אדם – או, אף, לעתים, לפגוע במצבה המדיני של האומה שעל עניניה הוא אמור להגן. מהם, במצבי ברירה קשים מסוג זה, הערכים המוסריים שבהם על החייל לדבוק? או, במלים אחרות: באילו תנאים מוצדקת הקרבה עצמית מצידו?

היחס בין היחיד לכלל – מה אומר לגביו המוסר? ההשקפות הקיימות: 1. הכלל עולה בחשיבותו על היחיד 2. היחיד עולה על הכלל 3. הם אינם ניתנים להשוואה יותר מהיחס בין עצים ליער.

בעולם הדמוקרטי המספר הגדול יותר של בני אדם מכריע את הכף – אך מה לגבי זכויות המיעוט. ברור שאונס קבוצתי אינו מוצדק וגם לא הצבעת רוב של שני שועלים ותרנגולת על השאלה מה יאכלו בארוחה.

האתיקה – תורת המוסר – מבטאת את ההשקפה של היחיד, גם כאשר מדובר בגישה הראשונה

האם הקרבה עצמית מוצדקת מבחינה מוסרית? האם אדם שמסכן את חייו למען אחרים מבצע הקרבה עצמית?

האם הקרבה עצמית משמעה ויתור על העצמי מצד היחיד המבצע אותה או שזו פעולה שבה מגן אדם על ערכיו?

מה ההבדל בין מנהיג למנהל? איך על הנהגה לראות את המונהג? מה זכותו של מנהיג ואיזה הסכם יש בינו לבין המונהג? האם אדם בוגר מוותר על שיפוטו העצמי לטובת מנהיגו או שהוא שופט את מנהיגו כראוי להנהיג אותו ובכך נוהג כמו שנוהג כל אדם כלפי מומחה?

 

נתונים נוספים