משחקי שלטון

משחקי שלטון

סרט זה עוסק בפרשה הנוגעת לאירוע המתרחש מאחורי הקלעים של מסע התעמולה של מושל מדינה השייך לתנועה הדמוקרטית לנשיאות ארה"ב. ביתר פירוט מתרכז הסרט במהפך שמתרחש באיושו של צוות מנהלי ה"קמפיין" (מסע הבחירות) ובקשר שיש לו לתוצאות הבחירות.

מפתח להבנת הסרט קיים בשמו האמיתי, שאינו השם שבו הוצג בישראל. "משחקי שלטון" הוא רק השם העברי שהוענק לסרט בישראל, אך שמו האמיתי של הסרט הוא "אידו של מארס", שהוא שם של יום בעל משמעות דתית ברומי העתיקה. יוליוס קיסר נרצח ביום זה – 15.3.44 לפנה"ס. לפי פלוטארכוס (הסטוריון רומי) הוא הוזהר בידי חוזה עתידות מהיום הזה לפני הרצחו, אך הקיסר התייחס לכך בלגלוג:

"רבים המספרים שרואה אחד יעץ לו לקיסר להיזהר מפני סכנה הצפויה לו באידו של מארס. הגיע היום, ובדרכו לישיבת הסינאט בירך קיסר את הרואה בדברי לגלוג: "הנה בא אידו של מארס" אולם הרואה ענה לו חרש: "אכן, בא - אך טרם חלף."

הביטוי "אידו של מארס" הפך לבעל משמעות על אירועים בעלי השפעה על הפוליטיקה ובמיוחד כאלה המציינים מהפכים. הוא נפוץ, בין היתר, בשל השימוש שעשה בו ויליאם שייקספיר במחזהו "יוליוס קיסר" שנכתב בשנת 1599. במחזה, אומר חוזה בכוכבים את הביטוי "היזהר מאידו של מארס" על מנת להזהיר אותו מפני מועד הרצחו.

הקשר המובהק של ביטוי זה לסרט "משחקי שלטון" הוא היות הרצח ביטוי של בגידה שכן הקיסר נרצח על ידי בוגדים ממש באולם הפרלמנט הרומאי, אשר כללו את ברוטוס, שהיה מנאמניו הגדולים. הדבר הביא את יוליוס קיסר לומר את המשפט האחרון בחייו – "גם אתה, ברוטוס?" – שהיה לאחד מהמשפטים האחרונים המפורסמים ביותר בהסטוריה, המבטאים את תגובתו של אדם לבגידה שנעשתה נגדו.

כמעט למותר לציין איך הדבר קשור לנושא הנאמנות, שהוא אחד הראשיים, אם לא הראשי מכולם, מבין נושאי "משחקי שלטון" וזה, כמובן, מבטא את הסיבה לכך שזהו שמו של הסרט.

נתונים נוספים