שפילברג

 

שפילברג

הצורה בה מקבל הקהל של היום את עבודתו של שפילברג מראה יותר מכל הוכחה אחרת שאין הבדל – ובודאי לא ניגוד מובנה – בין אינטואיציה לשכל, בין רגישות לטכנולוגיה ובין איכות לכמות, במובן שבו רואים רבים מהאמנים והמבקרים של היום את היחס בין סרטי איכות, הפונים אל קהל מצומצם לסרטים "קופתיים", שהם נוהגים לראות אוטומטית כאילו העובדה שהם פופולריים הופכת אותם לפחות איכותיים. בהקשר זה מופיע הביטוי השגור "מסחרי" כאילו הוא מרמז כשלעצמו על ירידה ברמה. בניגוד לכך, סרטיו של שפילברג הם בו בזמן גם איכותיים לעילא וגם שוברי קופות ללא שום רגשי נחיתות.

נתונים נוספים