קו

 

קו

בסרט "האלמו", המספר את סיפור עמידת הגבורה של מבצר האלמו בטכסס מול הצבא המכסיקני נמצאים הנצורים במבצר תחת איומו של הכוח הגדול המאיים להתקיפם. במצב זה מתווה מפקדו הצבאי של המבצר, הקולונל טראוויס, קו על החול ומודיע שכל מי שאינו מעוניין להילחם יכול לעבור את הקו.

קו זה, שחצייתו תקבע את גורלו של העושה זאת לחיים או למוות, הוא דוגמה אמנותית יפה להמחשתו של עקרון הבחירה האנושי. הוא מהווה דוגמה לכך שבחיים יש מצבים שבהם מתבצעים מעשים נבחרים של אדם על פי קוים המייצגים עקרונות. מעשים כגון אלה קובעים – כמו בסרט – חיים ומוות לפי פעולת חיים יסודית ופשוטה ביחס, של נקיטה בצעד, שנעשית על ידו מדי יום.

יש בכך גם שיעור חשוב לחיים, שכן צריך אדם להיות מפותח כדי לראות את היחס בין מעשים לקוים – ולהבין מתי מעשה מסויים הוא חציית קו ומתי הוא חיזוקו – ובמיוחד איזה מעשה מחזק איזה צד, שהוא אחד הדברים הקשים ביותר.

נתונים נוספים