סרטי פעולה

 

סרטי פעולה

לסוגת סרטי הפעולה אין שם טוב בין מבקרי אמנות, ולרוב יש הצדקה לדבר. אך עם זאת רוב מבקרי האמנות רחוקים מלהבין את מעמדה של האמנות המגולמת בסרטים מסוג זה, גם אם הם שטחיים ומבוססים על פעולה שטחית ולא מעמיקה. בקולנוע מהווים סרטי הפעולה – ולא רק – ביטויים פיזיים לערכים לא-חומריים, המייצגים ברמה הנתפסת על ידי החושים ערכים שאינם נתפסים על ידי התודעה החושבת.

דבר זה מאפשר לבטא ערכי רוח רבים הקיימים במציאות האנושית, כמו נחישות, יעילות ומהירות, שמתבטאים בצורה ישירה בפעולות גופניות, נתפסים בתודעה המושגית באמצעות מושגים וככאלה ניתן להתייחס אליהם חשיבתית. זהו התנאי ההכרחי שכן כל אפשרות אחרת איננה אלא תפיסה בדרגה נמוכה ביחס אשר איננה מאפשרת פעולת חשיבה אנושית מלאה ולפיכך שומה עליה להיוותר בתחומים כמו אמנות הקולנוע או – בדומה לכך – המחול והפנטומימה.

אך בחברה שבה מהווה הקולנוע חווייה מספקת עבור רבים, קיימת תופעה שבה סוגה זו מהווה תחליף למה שצריך להתבטא בחייהם האמיתיים של בני אדם בפעולה אמיתית. בהקשר זה יש באמנות הקולנוע המבטאת ערכים אלה סכנה גדולה, שכן היא עלולה לדחות מעולמו של האדם את הצורך המציאותי האמיתי לביצוע פעולות של צדק. קשה להעריך עד כמה יש לסוג כזה של קולנוע תרומה לכך שחלק גדול מחברתנו, אשר תלוי בפעולות נחושות לצורך קיומו, איננו מסוגל לעשות קשר ערכי ראוי בין סוג כזה של פעולות "אלימות" לבין ערכים נאצלים.

 

נתונים נוספים