קולנוע חינוכי

קולנוע חינוכי

בסרטים פוגש אדם באנשים ובמקומות חדשים שבהם לא היה פוגש בחייו. דרכם הוא גם נתקל בבעיות הדורשות ריכוז ופיתוח מחשבה – וגם בהצעות לפתרונות רבים ומגוונים להן. כל אלה מתבצעים באמצעות ההנאה שמפיק האדם מהסרטים ובמיוחד מן הסרטים הטובים.

נתונים נוספים