אלה ואלה

אלה ואלה

יש כאלה שאינם יכולים שלא לעשות דבר כאשר הם רואים את קרוביהם נשחטים ונרצחים אך יש, לעומתם, את אלה אשר אינם עושים דבר למנוע את הרצח והשחיטה של אחיהם. אלה האחרונים הם המושחתים האמיתיים מכיוון שלא רק שהם מפקירים את אחיהם לחסדי המרצחים והגורל האכזר, לא רק שהם אינם מאפשרים להם את ההגנה העצמית שלה הם ראויים ולא רק שהם לוקחים מהם את הנשק ונותנים אותו לאויביהם, אלא שזו עוד אחת ממלכודות השטן שהם בונים עם האויבים כדי להפיל בהם את היהודים והם מכשילים אותם, מסכסכים ביניהם, משחיתים ומחטיאים אותם – כנראה על יסוד ההנחה שאם יצליחו להביא אחרים לדרגת השחיתות שלהם יימחלו להם פשעיהם שלהם.

נתונים נוספים