ישראל המוסרית

ישראל המוסרית

 

אדם או חברה אנושית המעוניינים לשמור על בריאותם הנפשית חייבים לזהות את נכסיהם ולדאוג להם, כלומר: להבטיח שמה שעשו בקיומם יהיה מוגן ושמור בחזקתם. חוסר יכולת לעשיה כדבר הזה עלול להותיר את בעלהנכסים הלא-ממומשים בלתי מאושר.

 

העם היהודי, שנפגע לאורך כל ההסטוריה על ידי גורמים שונים שבזזוהו מנכסיו הרוחניים והחומריים כאחד, צריך לחזור ולהזכיר לעצמו ולעולם את ההיקף של תרומתו זו כדי להציל את שלוות נפשו.  לשם כך מוטלת עליו החובה להביא את כל הנוגעים בדבר להכרה בכך.

 

הפרק האחרון בסיפור עלילה זה הוא מה שעבר על העם היהודי במלחמת העולם השניה, שהיתה בפועל – ביחד עם היותה רצח-העם הגדול ביותר בהסטוריה בכלל ובעולם החדש בפרט - מקרה השוד הלאומי הגדול ביותר בהסטוריה האנושית; נכסיו של העם היהודי הוצאו מידיו בכוח הזרוע וחולקו בין מדינות שונות. עובדה זו היא שהביאה לכך שכל המוזיאונים ומאגרי האמנות בעולם, שלא לדבר על נכסי הדלא-ניידי הרבים, שהיו שייכים ליהודים, נמצאים בידי מי שאינו בעליהם האמיתי.

 

במוקדם או במאוחר צריך ראש ממשלת ישראל לפעול כדי להגיש תביעה נגד גרמניה וכל המדינות והגורמים ששיתפו עימה פעולה בפגיעה הקשה שלהם בעם היהודי במלחמת העולם השניה. במסגרת תביעה זו הייתי כופה עליהם להשיב לעם היהודי קודם לכל את כל שנותר מרכושו שאותו גזלו ממנו, שנית את מחיר נכסים הרבים שהוציאו מידיו, ושלישית לשלם לו פיצויים כבדים על כל הסבל שהסבו לו באמצעות צעדים רבים, אשר בשיאם באו לידי ביטוי במעשי רצח רבים שביצעו בו ובהשמדה של בניו. סכום החוב של הגרמנים ובעלי בריתם לעם היהודי הוא כה גדול שכדי למלא את החוב הגדול הזה שחבים בני העם הגרמני לעם היהודי יהיה, כנראה, צורך להעמיד למכירה את רובו ככולו של הרכוש הנמצא בידי העם הגרמני כדי להגיע להחזקה בסכום זה.

 

כדי לממש חוב מסוג זה אין עלינו, קרובי הנפגעים, לערוך מחקר מדוקדק בין בני העם הגרמני כדי לקבוע מי, בדיוק, פשע ומי אינו אלא חף מפשע אשר נגרר מבלי לבחור בכך אחר מנהיגיו הפושעים. לפי השכל הישר מוטלת, בהקשר זה, חובת ההוכחה על כל בני העם הגרמני הטוענים לנקיון כפיהם, כי בהיעדר פעולת מחאה מעשית מצידם תמכו בני אדם אלה במעשיה הפושעים של הנהגתם, לקחו בהם חלק וחיזקו אותה באופן שהכשירה לבצעם.

 

שומה על הצדק, בהקשר הפשע הזה, לחייב גם את בני בניהם של הפושעים בדור הזה להתנער ממעשי אבותיהם באופן מוצהר ולהכות על חטא בקול רם ובדרך שבה יידע העולם כולו כי יש פשעים – כמו מהסוג שאותו ביצע העם הגרמני נגד העם היהודי - שאינם יכולים להימחות על ידי מחוות שטחיות של התבטאויות מילוליות ותו לא.

 

למותר לציין גם כי הוצאת נכסי היהודים מידם היתה מזה דורות רבים לפעולה שיש בה לפחות משום הרגל של משטרים ששמו להם למטרה ליהנות מכך, ואשר ביניהם כל מדינות ערב, אשר ראו ביהודים – כמו המשטר הנאצי – בני אדם סוג ב', אשר אינם זכאים לקנינם.

נתונים נוספים