אגודת "מציאות"

 

אגודת "מציאות"

 

"מציאות" היא אגודה ישראלית הפועלת למען ערכי הטוב, האמת והצדק. בחירתם של שלושה ערכים אלה מבוססת על היותם היבטים משלימים של דמות המציאות שחברי ארגון זה פועלים למען הגשמתה:

1. הטוב הוא צד החיים במלחמה בין כוחות החיים והמוות במציאות.

2. האמת היא כל הצהרה, אמירה ודיבור, המתאימים למציאות.

3. הצדק הוא יישומם של הטוב והאמת בפעולה במציאות.

הטוב בא לידי ביטוי בעולם במאבק בין יצרני האנושות לבוזזיה: יצרני האנושות, המייצגים את הטוב, באים לידי ביטוי בעקרונות הקפיטליזם (הקניניות), השיטה הפוליטית-כלכלית הדוגלת בחופש ובשמירה על זכויות האדם. האמת היא היסוד והתנאי לחיי האדם, הנזקק לה כדי לקיים את עצמו. האמת היא המאפשרת לאדם לזהות את ערכיו, לשמרם, לבטאם ובכך להעבירם הלאה, כדי לאפשר את יישומם בפעולה. הצדק, שהוא פעולת הטוב בעולם, משתמש באמת כדי לקדם את הטוב. ההישג הנעלה של הצדק ונצחונו הוא חיים של אושר.

"מציאות" מבוססת מבחינה רעיונית על כל מקור של אמת באשר הוא. "קבל את האמת ממי שאמרה", אמירתו של הרמב"ם, הוא העקרון המנחה את "מציאות" בבחירת אמיתותיה; המקורות הרעיוניים שעליהם היא מתבססת הם פירות עבודתם של הוגי-דעות דגולים בהווה ובעבר, החל ממקורות החכמה של היהדות ותרבויות העולם העתיק, דרך ההגות הפילוסופית של תקופת התחיה וההשכלה במערב ועד לגדולי ההוגים של זמננו.

לצורך השגת הערכים שבהם הוא דוגל, פועל ארגון "מציאות" לקידום המחקר ההגותי והמדעי האובייקטיביים, החוייה האמנותית החיובית והפעילות הפוליטית למען זכויות האדם. לשם כך קושר הארגון קשרי שיתוף פעולה עם ארגוני מחקר, אמנות ומדיניות אשר מטרותיהם עולות בקנה אחד עם ערכיו. בהתאמה לכך מציע "מציאות" מגוון ערכים ובהם ייעוץ וסיוע בתחומי פילוסופיה, משפט, כתיבה, מחקר, מתן קורסים שונים והוצאה לאור, תערוכות, קונצרטים, כתבי עת, תקשורת, אתרי מחשב ברשת החפשית ועוד.

בתחום הפוליטי פועל ארגון "מציאות" כדי לקדם את נושא זכויות האדם והחופש; בשדה המשטר והכלכלה מביעים חברי "מציאות" תמיכה בעקרונות הכלכלה החפשית הבאים לידי ביטוי בשיטה הקפיטליסטית, דוחים את השיטה הסוציאליסטית ורואים כל התערבות ממשלתית בכלכלה כצורה של כפיה הפוגעת בזכות האדם היסודית, החופש.

במציאות הפוליטית הישראלית פועל ארגון "מציאות" כדי לקדם את ערכי הטוב, האמת והצדק על ידי ביקורת פנים וחוץ המכוונת לשיפור מצבה של החברה הישראלית, הן מבחינת תיקונו של השלטון המקומי בממשלה ובזרועותיה השונות והן מבחינת שיפור מעמד ישראל בעולם ובעימות הבינלאומי. השילוב בין מגמות בונות אלה יתרום, לפי תפישת אנשי אגודת "מציאות", לרוממות והאצלת מצב ישראל בעולם.

את ישראל העתידה רואה "מציאות" כישות מאוחדת היבטים של עם, חברה ומדינה שבה מאפשרת חוקת יסוד מוסכמת הגנה על זכויות האדם, השגת אושר אישי לאזרחיה היחידים ולכלל הציבור קיום עשיר בערכי האמת, הטוב והצדק.


מציאות אגודה הגותית למען הטוב, האמת והצדק

מוסד ע"ש משה קרוי לחקר האמת, על יסוד הפילוסופיה של אין ראנד.

נתונים נוספים