גילוי דעת בענין המתקפה נגד ישראל תשס"א

 

מציאות למען הטוב, האמת והצדק

גילוי דעת

בענין המתקפה הברברית של הערבים הפלשתים ושותפיהם כנגד ישראל ערה"ש תשס"א

1. האחריות המוסרית לנזקי מלחמה מוטלת כולה על הפותחים בה. לפיכך, כל האחריות המוסרית לנזקי ההתקפות הברבריות של הערבים הפלשתים כנגד ישראל בימים האחרונים מוטלת על כתפי המתקיפים וראשיהם ובראשם יאסר ערפאת ועוזריו. אלה האחרונים, המחוייבים בחוזה בינלאומי לשמירה על השלום, הם היום במעמד של מפרי חוזה.

2. הטיעונים הרעיוניים המוצגים על ידי מנהיגי התוקפים כהסבר להתקפותיהם אינם ראויים לדיון רציני ויש לדחותם על הסף בשל היותם אמצעי השהיה ותירוצים לדבר עבירה. אסור שנחיתותה הרעיונית-מוסרית של ההנהגה הישראלית, הבאה לידי ביטוי ביכולות ירודות של תיפקוד ויישום, תיתפש על ידי אזרחי ישראל כאפשרות הרעיונית-מוסרית היחידה: קיימות אפשרויות נכונות וצודקות יותר, אשר אינן מיושמות על ידי הממשל הקיים.

3. הצדק והמוסר המוחלטים מחייבים את מדינת ישראל להגן על אזרחיה במלוא כוחה ולהשמיד כל אויב המאיים עליהם. אסור ששיקולים זרים, כמו דאגה לעניינים של דעת קהל עולמית, או פגיעה "מיותרת" בגורמים עוינים, יהיו בעלי משקל בהחלטות הנוגעות להגנה על זכויות האדם של אזרחי ישראל המותקפים.

4. מדינת ישראל מחויבת מוסרית לפעול כנגד כל גורם, מבית או מחוץ, המאשים אותה באחריות כלשהי לנעשה על ידי תוקפיה. במצב הקיים, בו מטילים גורמים מדיניים חיצוניים על יו"ר הליכוד אחריות לנזקי המתקפה, מהווה שתיקת הקואליציה שיתוף פעולה עם אויבי ישראל והזמנה של מדינה זרה להתערב בעניניה הפנימיים של ישראל.

5. על אזרחי ישראל לבקר את פעולתה של ממשלתם לאורך המשבר הנדון ובכלל זה לדרוש את טיהור שורותיה מנושאי תפקידים שמעלו באחריותם הציבורית; יש להוציא מן הממשל כל גורם מפר חוזה שלא מילא את התחייבותו לזכויות האדם של האזרחים והעדיף על פניהם שיקולים זרים. במקרים מיוחדים, כמו הפקרת פצועים, יש למצות את הדין עם נושאי התפקידים האחראים למחדל.

6. הסכמת חלק מן ההנהגה הרוחנית הישראלית למתקפה הברברית שלעיל, יחד עם ליקויי התפקוד החמורים של ההנהגה המדינית, מאיימים לפורר ולהכחיד את הישות הלאומית הישראלית. להערכתנו, כל המתעלם ו/או מכחיש את עובדות המציאות הקודרות הללו, אשר אנו חווים על בשרנו בימים האחרונים, הוא, במקרה הטוב, שוטה, במקרה הגרוע שותף לפשע - ובכל מקרה לוקה באופן מלא או חלקי באי שפיות.


מציאות אגודה הגותית למען הטוב, האמת והצדק

מוסד ע"ש משה קרוי לחקר האמת, על יסוד הפילוסופיה של אין ראנד.


נתונים נוספים