חשוד בבגידה: הסכם אוסלו

 

מציאות למען הטוב, האמת והצדק

חשוד בבגידה: הסכם אוסלו

 

משפט צדק צריך להיות גולת הכותרת של כל סכסוך אנושי, אישי או חברתי – וזו הדרך שבה עלינו לפעול למען עניננו הצודק.

בשעה גורלית זו, שבה מתעמת עם ישראל עם אויביו ושונאיו, חובה עלינו לעשות הכל כדי לסייע ללוחמינו ולהוקיע את אלה שמכשילים אותם.

ובראש ובראשונה מוטלת עלינו חובה מוסרית להוקיע את כל מי שהיה שותף ביצירת המצב המחריד שאליו נקלע העם במסגרת הסכם ה"שלום": הסכם אוסלו.

לא רק שהסכם לא-מוסרי זה, אשר איפשר לחלק הבוגדני של העם למסור לידי האוייב יכולת רצח גדולה ולמסור לידי המרצחים חלק מבני עמנו, אינו מוקע על ידי שליטינו – אלא שאלה שהיו שותפים לו ממשיכים ותומכים ביישומו על אף הפשעים אשר בוצעו בשמו על ידי אובינו.

בזמן הזה, שבו נעשה ברור יותר ויותר שהסכם זה לא היה אלא "סוס טרויאני" – מכשיר מלחמה מתוחכם ורב עצמה שבו השתמשו כנגדנו אויבנו כדי להביסנו על אדמתנו, עלינו להתייחס להסכם אוסלו כאל פעולת מלחמה כנגד העם היהודי מצד אויבינו – וכפעולת בגידה מצד החלק שהיה שותף לו מצד העם היהודי.

וחשוד בינינו כאוייב – או כמשתף פעולה עם האוייב – כל מי שהיתה לו יד ביצירתו של הסכם זה, באישורו, בתמיכה בו ו/או בעידודו – וכל נושא תפקיד שפעל לטובת הסכם זה או שלא פעל למנוע אותו, במסגרת תפקידו וסמכותו.

לכן, יש להעמיד לדין כחשוד בבגידה כל מחזיק תפקיד שלטוני שהיה מעורב בתהליך ה"שלום" המזוייף והבוגדני אשר גבה מחברתנו כולה קרבנות רבים, כדי לברר את אחריותו האישית בענין.

לצורך מיקוד והדגשה יש להוסיף גם כי בהסכם אוסלו חמורים במיוחד הם החלקים שבהם קיבל האוייב ממדינת ישראל סיוע ישיר לפעולות רצח וביניהן מסירת כמויות גדולות של נשק ותחמושת ושחרור כלואים רבים המסוכנים לעם ישראל – דברים שהוכח מעל לכל ספק כי גרמו באופן ישיר למעשי רצח בעמנו. פעולות אלה מחייבות חקירה אובייקטיבית מדוקדקת לצורך בירור האחריות האישית של המעורבים לא רק בתחומי היזימה והתכנון אלא גם בתחומי הפיקוח והבטחונות.

מהצורה שבה מתנהלים בשנה האחרונה המהלכים המדיניים ניתן להסיק כי עורכי ההסכם לא הציבו שום גבולות לצד הערבי החתום עליו, וכי לא הוגדרו בשום צורה התנאים לביטולו במידה ומתבצעת הפרה שלו. דבר זה, שאותו ניתן ללמוד מהלחץ הבינלאומי המופעל על ישראל על אף האלימות הפלשתינאית, היה באחריות נציגי הממשל הישראלי; לכן, יש לערוך חקירה ודרישה אצל הנציגים האלה ולכפותם להציג לפני הציבור הישראלי את מלוא הפרטים לגבי הדרך שבה הגנו על עניניו.

מתפקידו של בית המשפט יהיה להפריד בין אלה שגרמו נזק בשוגג לאלה שעשו זאת במזיד; אין זה מן הנמנע שרבים ממתכנני ההסכם, מהוגיו וממפעיליו – כמו רבים מאלה שעדיין תומכים בו בהווה – ביססו את פעולותיהם על הנחות של רצון טוב ואמונה תמימה בכך שההסכם חיובי ושאויבינו אכן מוכנים לעשות עימנו שלום.

אך על אלה וגם על אלה לשלם את מחיר הפשע, בין אם מדובר במזימת מעל ישירה או ברשלנות בלבד – וזה גם מה ששומה על ממשל צודק לעשות עם רב המרצחים ועוזריו: לעוצרם, לאסרם ולהעמידם לדין.


מציאות אגודה הגותית למען הטוב, האמת והצדק

מוסד ע"ש משה קרוי לחקר האמת, על יסוד הפילוסופיה של אין ראנד.

נתונים נוספים