לזכור ולא לשכוח

 

לזכור ולא לשכוח

את הדם הרותח שזועק לצדק על פשעי השמאל הישראלי:

את שבויי צה"ל ונעדריו, הנמקים בבתי-כלא במדינות העריצות של אויבינו, אשר מדינת ישראל הפקירה לגורלם. את אזרחי ישראל וסייעניה, אשר נתפשו על ידי גורמים עוינים ונזנחו על ידי מדינאי ישראל לגורל אכזר - ובר-מניעה - של סבל, עינויים ומוות.

את ההתעלמות המדינית של ממשלות ישראל מפשעים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, כולל משפטי ראווה נגד יהודים וישראלים בארצות ערב ובמדינות הקומוניסטיות.

את המחילה, השחרור והחימוש של מחבלים רוצחים על ידי מדינת ישראל, את התמיכה הכלכלית שמעניקה המדינה לפלשתינים ואת מסירת שטחי ארץ ישראל לידי אויבי העם.

את הפרת הברית הקדושה עם שותפינו למאבק ובכלל זה הפקרת צד"ל ונטישת בני-בריתנו בלבנון. את ההסגרה של יונתן פולארד ונטישתו למשך שנים רבות, את הפניית העורף לעזאם עזאם, שבוי קהיר, שפוטי אירן והסגרת יהודים למשפטים ומאסר בארצות נכר.

את חוסר המעש וההתעלמות מגורלה של הפזורה היהודית במלחה"ע השניה, ברוסיה הסובייטית ובארצות ערב, כולל פרשת יהודי אתיופיה.

את הפגיעה בזכויות האדם של כל אזרחי ישראל במשך עשרות שנים, את הביזה המתמדת של האזרח הישראלי באמצעות כפיית שורה אינסופית של חוקי עוול דרקוניים מעת קום המדינה.

את המרמה החמורה שנקטה מדינת ישראל בהתיימרותה לדאוג לעניני היהודים בעולם, תוך כדי שפגעה אנושות בענינים אלה, על ידי העדפת גורמים זרים על פני זכויות היהודים, החל מהתעלמות מפשעים פרטיים שבוצעו נגד יהודים בתקופת מלחה"ע השניה ומאבקי השחרור במנדט הבריטי, המשך בהתעלמות מפגיעה מאורגנת של ממשלות זרות בנכסיהם של בני קהילות יהודיות על ידי החרמה וביזה חוקית – וכלה בביזת רכושם של עולים חדשים על ידי ממשלת ישראל עם קום המדינה, ובכלל זה גניבת כספי שילומים על ידי "תיווך" פושע.

את הפשעים שבוצעו על ידי השמאל נגד ערכי היהדות, החל משיסוי הציבור נגד הדתיים בכלל והחרדים בפרט, המשך בהתעלמות, ההזנחה, ההפקרות והנטישה של הממשל את המקומות היקרים ליהדות, דוגמת הר הבית וקבר יוסף וכלה בעקירת התיישבות יהודית בארץ ישראל.

את פשעי עקירת ההתיישבות היהודית ואת הערעור על זכותם של יהודים להתיישב על אדמתו של עם ישראל, תוך פגיעה בזכויות האדם שלהם.

את הצהרת הכניעה שמסר הממשל המקומי לעמים זרים בשם עם ישראל בצורת הסכמים וחוזים שבהם שיתף פעולה עם רוע ואי מוסריות, את התמיכה בממשלות פושעות ועריצות וחיזוקן על ידי חימוש, מימון ומסירת ידע השייך ליצרנים ישראלים.

את מעשי הפשע שבוצעו על ידי השמאל נגד חפים מפשע ומתנגדים פוליטיים לגיטימיים בשנות קום המדינה ועוד לפני כן: את רצח דיהאן, את השבי, האלימות, העינויים, הרצח וההסגרה של חברי מחתרות אצ"ל ולח"י על ידי השמאל הישראלי בעת המאבק בכובש הבריטי, את השמדת ספינת הנשק אלטלנה ורצח חלק מנוסעיה, את הפרדת משפחות העולים מצפון אפריקה בשנות החמישים, ואת ה"חינוך מחדש" של ילדיהם במטרה להוציאם מהיהדות.

את החטיפה והמסחר של תינוקות של עולים חדשים בשנותיה הראשונות של המדינה – ואת הסירוב לפתוח את תיקי הנושאים הללו מאז ועד היום.

את כל אלה חובה עלינו לזכור ולא לשכוח, כי הסבל עדיין נמשך - ועד שלא יימצא לכל מעשי העוול הללו, שחלק גדול מהם נמשך עד היום, פתרון של צדק, ימשיך הדם לזעוק.


מוגש כשירות לציבור על ידי מציאות אגודה ישראלית לזכויות האדם

נתונים נוספים