מכתב תביעה לאריאל שרון

 

מציאות למען הטוב, האמת והצדק

ג' ניסן תשס"א 27 מרץ 2001

לכבוד:

מר אריאל שרון,

ראש ממשלת ישראל,

שלום.

 

הנדון: תביעה לקיום חלקך בחוזה

 

בזאת הריני להודיעך כי בכל יום שעובר מאז נכנסת לתפקידך, שבו אינך פועל כדי להשמיד את אויבי עם ישראל, אתה אינך ממלא את התחייבותך הראשית לבוחר.

אם אינך יכול למלא התחייבות זו, אנא הסק מסקנות.

 

בכבוד רב

 

 

 


אוהד קמין

מציאות

מוסד ע"ש משה קרוי לחקר האמת, על יסוד הפילוסופיה של אין ראנד.


נתונים נוספים