מציאות: הגדרת תכלית, סקירה ותיאור מצב פוליטי

מציאות למען הטוב, האמת והצדק

הגדרת תכלית, סקירה רעיונית ותיאור מצב פוליטי עכשווי


1. "מציאות", אגודה הגותית למען הטוב, האמת והצדק היא עמותה ישראלית פוליטית הפועלת לתכלית הגנה על זכויות האדם של האזרח. חברי עמותה זו, המבוססת על תפישה פילוסופית אובייקטיבית של זכויות האדם, פועלים למען הגנה על זכויות אלה בדרכים שונות ומגוונות, החל מפעולות אינטלקטואליות (הפצת מאמרים, עמדות ותגובות במסגרות האקדמיה והתקשורת) וכלה בפעולות פוליטיות (ייצוג, תמיכה ומחאה).

2. רעיונית, רואה "מציאות" את השמאל בכלל – ואת השמאל הישראלי בפרט - כאוייב הגדול ביותר של זכויות האדם. בעולם – מאז מלחמת העולם השניה - וגם בישראל, מאז קומה – נפגעות זכויות האדם של רבים – יהודים ולא יהודים כאחד – על ידי השמאל. לפי תפישת "מציאות", השמאל, המתיימר להגן על זכויות האדם, אינו אלא נוכל ורמאי מדיני, אשר לא רק מפקיר את זכויות האדם אלא עוסק בדרך קבע בפגיעה יזומה בהן.

3. בסכסוך המקומי, מדיניותו הפושעת של השמאל כנגד זכויות האדם באה לידי ביטוי במלחמתו כנגד אזרחי מדינת ישראל באמצעות הפקרתם ושיתוף פעולה עם אויביהם. דבר זה נעשה, בין היתר, באמצעות פגיעה בזכויות הרכוש של אזרחי ישראל. הצורה החמורה ביותר של פגיעה בזכויות האדם של אזרחי ישראל היהודים היא נסיון לנשל את המתיישבים היהודים מרכושם, הכשלת מאמצי החיים שלהם והצרת צעדיהם בתחום ההגנה העצמית (סעיף שלישי ואחרון זה משמעו סיכון ישיר של חיי אדם, אשר, במיוחד במלחמה האחרונה, גבה קרבנות אדם רבים). הצורה החמורה ביותר של פגיעה בזכויות האדם של אזרחי ישראל הערבים היא הפקרתם והסגרתם, על רכושם, לידי מרצחים, במסגרת ההסכם שנערך באוסלו.

4. הסכמי אוסלו היו – ועודם – הפעולה החמורה ביותר נגד זכויות האדם של השמאל בעשור האחרון; הסכמים אלה, שהם תוצאה של שיתוף פעולה בין אויבי זכויות האדם מבית ומחוץ, איפשרו את הקמתה של עריצות נוראה בשכנות מדינת ישראל – על חשבון רכושם, שטחם ודמם של אזרחיה. באמצעות שיתוף הפעולה שלו עם מנהיגי הרוצחים, השמאל, המתיימר להגן על יהודים וערבים כאחד, פגע באלה וגם באלה. לכן, רואה "מציאות" את חיסול השפעת השמאל כתנאי הכרחי לקיומן ושמירתן של זכויות האדם של אזרחי ישראל.

5. במסגרת פעולתה הפוליטית שואפת "מציאות" לשתף פעולה עם כל תנועה ומגמה אשר תכליותיהן חופפות לשלה. בשנים האחרונות זוהתה על ידי הוגי התנועה הקרבה הרעיונית שיש בין עקרונות היהדות לנושא זכויות האדם וברוח זו ועל יסוד ההתאמה הרעיונית-ערכית הזו, חברו ראשי "מציאות" לתנועות "מנהיגות יהודית" ו"זו ארצנו" למאבק משותף למען שינוי מדיני חברתי בישראל.

6. במסגרת שותפות רעיונית זו מסייעים חברי "מציאות" גם בפעולת ההתפקדות לתנועת "הליכוד" של "מנהיגות יהודית" ותומכים במועמדותו של משה פייגלין, מנהיגה, לראשות התנועה ולראשות ממשלת ישראל. תמיכה זו מבוססת על ההכרה בכך שביסודותיה ההסטוריים והחוקתיים של תנועת "הליכוד" קיימים ערכי יסוד העולים בקנה אחד עם הערכים והתכליות של "מציאות" ו"מנהיגות יהודית" – שבראשן מדינה אידיאלית המבוססת על כיבוד זכויות האדם ומימושן ברוח היהדות - וההנחה שביסוד שותפות זו היא שמנהיגות ברוח יהודית אמיתית תיתן את היחס הראוי ביותר לנושא זכויות האדם של האזרח הישראלי באשר הוא.

 

נתונים נוספים