תקשורת אחראית

תקשורת אחראית

במאמר שהתפרסם בשנת 2010 נודע על גילוי בן זמן מה של 650 טון של אורניום על אדמת עיראק. אם נכון הדבר, אז העובדה שאזרחי ישראל לא שמעו על כך לפני כן היא עדות לשיטת עבודתה של התקשורת בזמננו; לא די בכך שאין היא אובייקטיבית, היא מסננת את העובדות בהתאם לדרך שבה – כך נראה לה – כדאי שתקבע מה מתאים, ראוי ונכון שיידעו – לטובתם...

נתונים נוספים