16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 251
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 246
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 244
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 267
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 243
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 234
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 278
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 266
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 258
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 253

נתונים נוספים