16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 431
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 402
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 402
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 449
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 385
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 443
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 496
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 455
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 439
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 403

נתונים נוספים