16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 474
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 434
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 449
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 480
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 419
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 470
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 548
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 483
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 464
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 432

נתונים נוספים