16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 667
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 629
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 663
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 728
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 648
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 656
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 765
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 682
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 672
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 656

נתונים נוספים