16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 329
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 311
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 322
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 369
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 303
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 363
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 399
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 360
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 367
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 323

נתונים נוספים