16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 605
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 570
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 603
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 661
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 581
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 598
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 701
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 624
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 609
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 597

נתונים נוספים