16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 521
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 476
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 498
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 525
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 471
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 508
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 602
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 521
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 507
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 476

נתונים נוספים