16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 571
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 540
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 564
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 616
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 543
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 566
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 663
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 586
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 574
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 555

נתונים נוספים