16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 559
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 517
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 541
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 585
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 523
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 550
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 644
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 565
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 553
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 526

נתונים נוספים