16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 713
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 678
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 713
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 796
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 701
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 702
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 812
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 731
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 728
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 704

נתונים נוספים