16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 242
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 234
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 235
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 251
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 231
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 219
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 263
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 254
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 248
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 240

נתונים נוספים