16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 549
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 507
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 528
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 567
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 509
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 540
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 631
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 551
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 541
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 511

נתונים נוספים