16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 686
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 650
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 686
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 761
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 671
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 676
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 784
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 703
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 695
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 677

נתונים נוספים