16 ג א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שביתת רחמים על יסוד קולקטיביסטי נכתב על ידי ohad kamin 262
חסינות מפלצתית נכתב על ידי ohad kamin 262
חבורת הפראים נכתב על ידי ohad kamin 258
תקשורת סלקטיבית נכתב על ידי ohad kamin 279
מחלקת ההגירה הישראלית בפעולה נכתב על ידי ohad kamin 258
לאכול את המדינה ולהשאירה שלמה נכתב על ידי ohad kamin 248
חשבונות פתוחים נכתב על ידי ohad kamin 298
שלום שקר נכתב על ידי ohad kamin 282
תחושה במקום דעה נכתב על ידי ohad kamin 271
שקרן התקשורת כמייצג האזרח נכתב על ידי ohad kamin 269

נתונים נוספים