16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 699
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 707
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 433
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 413
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 372
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 526
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 432
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 412
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 481
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 598

נתונים נוספים