16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 575
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 580
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 260
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 327
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 294
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 417
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 319
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 329
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 372
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 453

נתונים נוספים