16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 990
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 941
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 717
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 710
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 667
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 858
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 720
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 697
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 796
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 887

נתונים נוספים