16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 618
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 612
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 288
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 358
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 320
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 447
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 349
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 361
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 408
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 507

נתונים נוספים