16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 1014
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 963
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 745
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 740
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 696
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 889
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 747
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 725
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 824
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 917

נתונים נוספים