16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 801
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 772
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 508
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 479
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 457
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 611
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 505
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 479
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 568
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 675

נתונים נוספים