16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 627
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 631
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 308
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 371
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 328
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 461
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 366
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 375
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 416
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 525

נתונים נוספים