16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 565
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 568
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 251
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 314
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 285
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 408
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 310
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 321
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 360
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 433

נתונים נוספים