16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 764
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 751
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 476
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 454
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 427
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 572
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 480
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 447
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 532
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 642

נתונים נוספים