16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 874
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 824
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 578
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 555
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 522
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 691
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 570
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 541
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 646
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 740

נתונים נוספים