16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 738
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 736
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 456
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 437
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 407
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 554
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 465
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 435
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 514
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 624

נתונים נוספים