16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 849
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 808
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 556
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 523
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 502
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 666
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 542
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 519
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 622
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 719

נתונים נוספים