16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 658
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 667
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 388
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 380
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 350
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 494
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 401
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 390
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 452
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 561

נתונים נוספים