16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 969
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 923
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 698
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 689
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 648
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 832
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 700
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 675
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 775
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 863

נתונים נוספים