16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 598
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 595
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 272
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 340
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 302
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 427
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 333
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 342
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 387
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 482

נתונים נוספים