16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 900
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 845
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 605
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 583
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 555
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 722
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 602
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 574
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 678
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 766

נתונים נוספים