16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
פשע לאומי נכתב על ידי ohad kamin 933
הרוצח היורש נכתב על ידי ohad kamin 875
לב הבעיה נכתב על ידי ohad kamin 635
הליסטים שלנו נכתב על ידי ohad kamin 622
עזרה פגועה נכתב על ידי ohad kamin 585
חסדים רעים נכתב על ידי ohad kamin 760
לא לגיטימי נכתב על ידי ohad kamin 640
העקרון ההסתדרותי נכתב על ידי ohad kamin 609
כיבוש זר נכתב על ידי ohad kamin 715
אבטלה סמויה נכתב על ידי ohad kamin 802

נתונים נוספים