עזרה פגועה

עזרה פגועה

העזרה ההדדית הקיימת באופן טבעי בחברה מגלמת בתוכה אפשרויות פיתוח אישיות המיוחדות לסוג זה של נדיבות. באופן טבעי מעוניין המסייע להעניק סיוע לאחר ביקורת ראויה של פעולתו כדי להיות בטוח במוסריותה. אך אם לא יעשה זאת מגדיל הנדיב את הסיכוי להצליח "לצוד את טרפו" ע"י ירי עיוור, על כל ההשלכות שיש בכך לגבי סיפוקו.

אך הגרוע ביותר מבחינת מעורבותה של המדינה הסוציאליסטית בהענקת הסיוע מצידו של הנדיב היא הפקעתו של הסיפוק האישי מידיו על ידי המדינה. סיפוק זה, שהיה יכול - וצריך - להיות שלו אם היה רואה מי, בדיוק, מקבל את כספו ואיך הוא מנצל אותו, מתפזר על המוני פקידים אנונימיים ששיפוטם מפוקפק.

העזרה הקיבוצית למיניה, המופיעה במדינת הסעד בצורת ארגונים מסוגים שונים לנושא זה, ציבוריים ופרטיים גם יחד, החל ממשרדי הרווחה וארגונים כמו וראייטי או קרנות תמיכה של נדבנים ושאר המגביות – פועלת, למעשה, נגד האדם. מסקנה זו נובעת מהרעיון שסוג זה של עזרה מכוון נגד עקרון האינדבידואליות האנושי וכל מאפייני טבע היחיד והאיזונים המטפיסיים הכלולים בו; אלה מזמנים לו במציאות פגישות עם אנשים מסויימים וגם אפשרויות לשפוט, להתקדם ולהרוויח יותר במישור האישי, וכל אלה נבלמות כאשר נכנסים ביחסי אנוש גורמים אשר מטשטשים את היחידאיות לטובת הקבוצתיות.

בשל הפעילות הקבוצתית הגדולה של סוגי העזרה בעולם, שחלק גדול ממנה מנסה אף להעלים את היותה של כל עזרה מבוססת על מגמות יחידאיות (כולל מה שקורה בסוג פעילות חסד המבוססת על "מתן בסתר"). כך נהרסות אפשרויות הקשר האישי הטבעי בין בני אדם, ובמקרה של נתינה בין הנותנים למקבלים. סוג זה של יחסי אנוש היה עשוי, מבחינה טבעית לפתח את שני צדדיה של הנתינה הנדיבה מבחינת הטבע או, במדוייק יותר, מנקודת המבט של מה שקיים באופן פוטנציאלי באפשרויות היחידאיות שלהם כיחידים.

זהו, למעשה, נזק שקשה להעריכו – אם ניתן בכלל - שנגרם לבני אדם יחידים על ידי הממסדים המלאכותיים שנוצרו על בני האדם כדי לפתור את בעיות הקיום שלהם. (הביטוי "עשוי" בהקשר זה ניתן לפירוש גם כ"נוצר למען". מחשבה פשוטה בנושא זה תראה כי אף במקרה הטוב, כלומר שהחסד יצא אל הפועל באופן רווחי, זה שמצליח להועיל לנזקקים על ידי הובלת המשאבים הנתרמים על ידי בני אדם אמידים לכאלה שיכולתם איננה טובה, יוצא רווחו של העוסק בכך בהפסדו - כי התורמים מחמיצים בפעולה מסוג זה את יכולתם ליצור קשרים אישיים מסוג נדיר, שלא ניתן להחליפו.

נתונים נוספים